Strojové čištění podlah Pardubice

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. realizuje generální a hloubkové strojové čištění podlah Pardubice pomocí kotoučového stroje. Strojové čištění podlah Pardubice zaručuje velmi kvalitní vyčištění jakéhokoliv typu podlah našimi odborně proškolenými zaměstnanci. Pro generální a hloubkové strojové čištění podlah Pardubice používáme vždy zásaditou chemii. Strojové čištění podlah Pardubice může být využito pro vyčištění dlažby, marmolea, linolea, plovoucích podlah, betonových podlah, litých podlah či kamenných podlah. Našim zákazníkům vždy po čištění podlah v Brně doporučujeme, aby si nechali podlahu zakonzervovat a nanést na ni vosk (průmyslový polymer). Tato fluatace podlahu zakonzervuje tak, že nedojde již k hlubšímu znečištění. Vosk, který používáme, je zpravidla pololesklý nebo matný. Tento vosk má celou řadu výhod např.: na podlahách nejsou vidět tolik stopy, má mírný protiskluz a díky němu se podlaha lépe udržuje. Další velkou výhodou nanesení polymeru na podlahu je ta, že velmi výrazně prodlouží životnost Vašich podlah. U velkých a namáhavých provozoven a obchodech v obchodních centrech vydrží tato fluatace na podlaze zhruba 1 rok. Poté je nutno polymer odstranit a nanést nový. Polymer se dá využít na dlažby, linolea, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy, aj. Prakticky se jedná o lak a vypadá dobře také na litých podlahách. Nejčastějšími zákazníky, kteří si pravidelně nechávají polymer nanést na své podlahy, jsou zdravotnické zařízení, úřady, instituce, obchody v obchodních centrech, tovární haly, atd. K dalším službám, které můžete u nás využít, patří denní a pravidelné úklidy Brno a Pardubice, úklidy po stavebních a rekonstrukčních činnostech Praha, úklid po malířích Brno, úklid po řemeslnících Brno a Pardubice, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Brno, mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch Brno, čištění a mytí žaluzií, markýz a rolet Brno, odstranění graffiti Brno, nanesení antigrafiti nátěru Brno a Pardubice.

Mytí oken v Pardubicích

Firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. je úklidovou firmou, která svým zákazníkům poskytuje širokou nabídku služeb. Naše firma se specializuje na mytí oken, výloh a dalších prosklených ploch. K dokonalému provedení mytí oken v Pardubicích využíváme tzv. trik suchého leštění. Nepoužíváme žádné leštící přípravky a poté, co jsou skleněné plochy kvalitně vyčištěny, leštíme povrch pouze na suchou bavlněnou plenou. Naše firma je schopna zajistit i mytí oken v Pardubicích ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí oken v Pardubicích ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. Našim zákazníkům dokážeme vyčistit i markýzy, žaluzie či rolety. Toto čištění si zákazník může nechat zajistit součastně při realizaci mytí oken, výloh a jiných prosklených ploch nebo se může jednat o samostatně provedenou práci. Součástí mytí oken v Pardubicích je i kvalitní vyčištění okenních rámů a venkovních i vnitřních parapetů. Mytí oken v Pardubicích může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Pro naše zákazníky jsme schopni zajistit i denní a pravidelný úklid bytů, domů, vil, rezidencí, kanceláří či firem Praha a Pardubice, úklid po stavebních pracích a rekonstrukčních činnostech Praha, strojové čištění a tepování koberců, křesel a čalounění Praha, strojové čištění a fluatace Praha a Pardubice, odstranění graffiti Praha.

Mytí oken Pardubice

Úklidová firma A SERVIS LIPKA, s. r. o. pro své zákazníky zajišťuje mytí oken Pardubice. Při mytí oken Pardubice dokážeme zbavit Vaše okna běžných nečistot i kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou silně znečištěné, například nečistoty po stavebních a řemeslných pracích apod.. V případě, že při mytí oken Pardubice je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění tzv. korundové žiletky. Tyto žiletky s rozměrem nejméně 10 cm zaručí, že nedojde k poškrábání skleněných ploch. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií, reklamních i nedovolených polepů, odstraňování zbylého lepidla po stržených fóliích či odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Pardubice musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití velmi kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot, strhávání fólií a polepů apod. prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by nebyl pro tuto práci vybaven vhodnými a kvalitními pomůckami, mohlo by dojít k silnému poškození prosklených ploch. Na oknech nebo výlohách budou vidět škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Pro mytí oken Pardubice používáme tzv. trik suchého leštění. Na prosklené plochy nepoužíváme žádné leštící přípravky. Mytí oken Pardubice je realizováno i ve výškách. Pro výškové práce máme k dispozici speciální techniku, jedná se o horolezeckou a speleologickou techniku, vysokozdvižné plošiny i hydraulická ramena. Naše úklidová firma nabízí svým zákazníkům řadu dalších služeb: denní a pravidelné úklidy domácností, bytů, kanceláří, rezidencí a firem v Brně i Pardubicích, úklidy po stavebních pracích v Brně, strojové čištění a tepování koberců v Brně, strojové čištění a voskování podlah v Brně a Pardubicích, odstranění graffiti a nanesení antigrafiti nátěru v Brně.

Odstranění graffiti Hradec Králové

Odstraňování grafiti provádí firma A SERVIS LIPKA na celém území České a Slovenské Republiky, Rakouska a Německa. Největší nárůst v současné dobé spojený s odstraňování grafitu v ČR je i v regionu Hradec Králové. Při odstraňování se objevuje problém a to ten, že většina grafitů se nedá vůbec odstranit anebo odstranění je jen částečné. Úspěšnost při odstranění grafity z povrchu, který nebyl ošetřen antigraffiti náteřem, se pohybuje od 60 – 90%. Největší problém vzniká u typů povrchů ušlechtilých materiálů (mramor, teraco, žula, přírodní kámen), jelikož se sprejová barva může dostat hluboko do struktury a její odstranění je složité. U fasád a strukturovaných povrchů, které jsou bez antigraffiti ochrany, dochází při snaze o odstranění grafiti také k odstranění barvy fasád. Při odstraňování grafity se postupuje následovně. Graffity se pokusíme zeslabit na co největší možnou míru a potom místo zamalujeme fasádní barvou. Použitím antigraffiti ochrany lze předejít komplikacím, které vznikají při snaze graffiti odstranit. Antigraffiti nátěr zaručí dokonalé a úplné odstranění grafitů ze všech ploch a povrchů.  Pokud nechcete, aby při odstraňování grafiti došlo k poškození povrchu fasády nebo její barvy, jediná možnost je použití antigraffiti nátěru. Jedná se o 100% ochranu před grafity. V případě hladkých povrchů se nanášejí 3 vrstvy antigraffiti ochrany a u nerovných, strukturovaných a porézních povrchů je zapotřebí 6 až 12 vrstev. Pokud Vám naše firma zajistila antigraffiti nátěr nebo nástřik, jsme schopni na jakémkoliv místě v České a Slovenské republice a i v Rakousku odstranit graffiti, které se na Vaší budově vyskytly, do 14 dnů v jakémkoliv rozsahu. Rychlé odstranění graffity z budovy je také velmi důležité i pro to, že pouliční umělci chtějí, aby jejich díla byla trvale vystavena a když pak vidí, že jejich grafity jsou rychle a jednoduše odstraněny, tak jdou hledat jinam.  Naše firma zajišťuje odstranění graffiti Hradec Králové, za 190,- Kč/m2 – tato cena je přibližně na 70% ceny konkurence, Atigraffitové nátěr a ochrana v Hradci Králové je za bezkonkureční cenu od 60-90,- Kč/m2 – tato cena je přibliženě na 40% ceny konkurence. Následný servis provádíme prakticky zdarma. Odstranění grafitu v Ústí nad Labem z naší AGN /antigraffitová ochrana/ – je již pouze za 110,- Kč/m2 – přijedeme i na 20 cm2, a zcela zdarma dáme na odstraňované místo novou AGN. Srovnejte prosím tuto službu s konkurencí.

 

Mytí a vyleštění oken Pardubice

Mytí a vyleštění oken Pardubice – Naše Divize Firmy A SERVIS LIPKA zajišťuje mytí oken Pardubice a zbaví Vaše okna běžných nečistot a je schopna kvalitně umýt okna, výlohy a jiné prosklené plochy, které jsou velmi silně znečištěné. V případě, že při mytí oken Pardubice je nutné odstranit tvrdé nečistoty nebo minerální usazeniny z atmosférických spadů, použijeme k jejich odstranění korundové žiletky. Aby nedošlo k poškrábání oken, je důležité, aby rozměr korundové žiletky byl nejméně 10 cm. Odstraňování tvrdých nečistot z oken, strhávání folií a polepů, škrábání a odstraňování lepidla po stržených fóliích, nebo odstraňování zbytků silikonů a tmelů při mytí oken Pardubice, musí provádět odborně zaškolený pracovník za využití kvalitního nářadí. Pokud by odstraňování tvrdých nečistot prováděl nezaškolený a neodborný pracovník, který by neměl pro tuto práci vhodné a kvalitní nářadí, mohlo by dojít k silnému poškození oken a výloh. Na prosklených plochách budou škrábance a rýhy, které jsou zvláště patrné zblízka. Naše firma je schopna při mytí oken Pardubice provést i odstranění jakéhokoliv množství folií, polepů a různých reklamních výlepů z prosklených ploch. V tomto případě se postupuje tak, že nejprve strhneme polepy a odstraníme zbytky lepidel, které po stržení na prosklené ploše zůstanou. Zde je také použita korundová žiletka s rozměrem nejméně 10 cm. Jakmile jsou polepy a zbytky lepidel odstraněny je prosklená plocha důkladně umyta a vyleštěna.