Čištění a mytí oken Pardubice

Čištění a mytí oken Pardubice – tuto zakázku čištění a mytí oken Praha jsme uskutečnili dne 24. října 2013. Akci zajišťoval jeden zaměstnanec naší úklidové firmy, který mytí oken a lodžie dokončil za 3 hodiny.

Pro dokonalé čištění a mytí oken Pardubice bylo nutné nejprve důkladně očistit i okenní rámy a parapety. Jakmile byly rámy a parapety umyty, pokračovalo se s mytím prosklené plochy. Pro konečné vyleštění jsme nepoužili a nikdy ani nepoužíváme leštící přípravky. Okna, výlohy a jiné prosklené plochy leštíme vždy pouze suchou bavlněnou plenou. Tento způsob mytí nazýváme tzv. trikem suchého leštění. Námi takto umyté okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čisté a za delší dobu po souvislém zaprášení díky nevyužití leštidel se na povrchu neobjeví kruhy a tahy, jak tomu bývá po leštění povrchů s různými leštícími přípravky. Pro mytí a čištění oken Praha, které se vyskytují ve výškách máme k dispozici horolezeckou a speleologickou techniku. Pro čištění a mytí oken Praha na těžko přístupných místech využíváme i hydraulické ramena a vysokozdvižné plošiny.

Celá akce čištění a mytí oken Pardubice proběhla zcela bez problémů. Zákazník byl s konečným výsledkem spokojený a vyjádřil svůj zájem o to, že si nás na další podobnou akci bude objednávat i v budoucnu. Čištění a mytí oken Pardubice.

Mytí oken, výloh, zrcadel Pardubice

Mytí oken, výloh, zrcadel Pardubice – Akci, při které jsme zajišťovali mytí výloh, jsme uskutečnili 16. října 2013. Zakázka byla zrealizována dvěma pracovníky naší firmy. Při tomto mytí výloh se jednalo o oboustranné umývání a trvalo celkem 1,5 hodiny.

V tomto případě se jednalo o jednorázovou akci. Přímo na místě jsme současně s mytím výloh čistili i malá zrcadla. Při jakémkoliv mytí výloh, oken a jiných prosklených povrchů Pardubice nepoužíváme žádné leštidla a různé leštící přípravky. Výlohy jsme umyli čistým rozmývákem a následně povrch setřeli stěrkou s kvalitní gumou. Jakmile byla prosklená ploch kvalitně vyčištěna, nechali jsme ji následně proschnout a pak jsme leštili suchou bavlněnou plenou. Pokud je potřebné z výloh odstranit reklamní polepy, fólie, různé výlepy nebo zatvrdlé nečistoty, používáme k tomuto účelu korundové žiletky, které mají průměr nejméně 10 cm. Díky těmto žiletkám nebudou po našem odstranění polepů na námi vyčištěných výlohách žádné rýhy a škrábance. Při práci zaměřené na mytí výloh naši zaměstnanci používají vždy profesionální pomůcky a nářadí. Naše firma je schopna poskytnout i mytí prosklených ploch ve výškách Pardubice nebo na těžce přístupných místech pomocí speciální techniky. K dispozici máme a využíváme horolezeckou a speleologickou techniku, hydraulické rameno a vysokozdvižnou plošinu.

Zákazník byl dosti náročný na výsledek naší práce a pozorně kontroloval všechny umyté plochy, ale nakonec vyjádřil svou spokojenost s konečným výsledkem naší odvedené práce.

no images were found

Čištění a mytí oken a loga Pardubice

Čištění a mytí oken a loga Pardubice – Zakázka, kterou zajišťovalo pět zaměstnanců naší úklidové firmy Pardubice a trvala celkem 6 hodin, se týkala úklidu po stavbě, kde jsme vytírali zázemí, prováděli úklid sociálního zázemí, čištění regálů a kovového nábytku od prachu, mytí a čištění zrcadel, loga, čištění dveří a schodů od barvy.

Při této zakázce jsme uskutečnili i čištění a mytí oken a loga Pardubice. Myli jsme a čistili výlohy z venkovní i vnitřní strany. Výlohy a ostatní prosklené plochy umýváme tzv. trikem suchého leštění, což znamená, že v žádném případě nepoužíváme pro vyleštění prosklené plochy žádné leštidla a tím je zaručeno, že plocha zůstane dlouhou dobu čistá a po jejím soustavném zaprášení se neobjeví kruhy a tahy po leštění. Z venkovní strany výloh jsme prováděli Pardubicích i strhávání fólií z prosklené plochy. Abychom zajistili, že stržení fólií a různých polepů provedeme bez jakéhokoliv poškození povrchu výlohy, používáme k těmto účelům korundové žiletky, jejichž průměr je 10 cm. Generální úklid při akci Pardubice zahrnoval i strojové čištění podlahy na prodejně. Strojové čištění podlahy jsme uskutečnili za použití kotoučového stroje, který zajistí důkladné hloubkové vyčištění podlahy. Strojově jsme vyčistili podlahu o ploše 150 m2 a spotřebovali jsem 0,5l čistící chemie. Ke zbavení podlahy nečistot ze stavby (vápno, cement, apod.) jsme použili kyselou chemii. V jiných případech používáme zásaditou chemii jako například pro vyčištění zašlé špíny, mastnoty či čištění staré dlažby. Zákazník byl s konečným výsledkem čištění a mytí oken a loga Pardubice velmi spokojený a z naší strany se nám akce podařila se 100% úspěšností. Čištění a mytí oken a loga Pardubice.